Dyrevelferd – nyttige linker

Dyreeiere har ansvar for at dyrene deres har det bra. Mattilsynet har hovedansvar for å se til at dyrevelferdsloven blir fulgt.

Hvis du ikke allerede er kjent med innholdet, så gå gjerne inn på nettsidene det er linker til nedenfor. De inneholder viktig informasjon om hundehold i Norge. Nettstedene er lettleste, og enkle å finne fram i.Viktigste kilder til lovverket i Norge når det gjelder hundehold

Husk båndtvang fra 1. april til og med 20. august. Les om regelverket her.

Mattilsynet er tilsynsmyndigheten for dyr i Norge, og er en sammenslåing av bl.a. Statens næringsmiddeltilsyn, Statens dyrehelsetilsyn, og Statens landbrukstilsyn. Mattilsynet forvalter bl.a. dyrevelferdsloven. Hvis noen plager eller mishandler hunder (eller andre dyr), så ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på telefon  22 40 00 00.

Dersom dyreeier bryter loven og ikke håndterer dyrene på en tilfredsstillende måte, har Mattilsynet rett og plikt til å gripe inn.

Se link til Mattilsynets Tilsynsveileder for hund HER

Lov om hundehold (hundeloven) trådte i kraft 1/1-2004, og gir regler for hvordan vi skal behandle hunder.Link til hundeloven finner du HER

§1 i Lov om hundehold

Loven har til formål å bidra til å fremme et hundehold som varetar hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden. Den gir regler for hvordan hundeholdet skal utøves av den enkelte for å vareta slike hensyn. Videre gir loven regler for hvordan enkeltpersoner og det offentlige kan forholde seg til hundehold som ikke gir tilstrekkelig sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden.

For hundeholdet gjelder også bestemmelser i annen lovgivning, bl.a. de alminnelige reglene i lov om dyrevelferd og i granneloven, og dessuten særskilte regler om hundehold eller dyrehold f.eks. i husleieloven.

Kilde:  – Lov om hundehold (LOV-2003-07-04-74)

Vi har makten når det gjelder hva hunden må være med på, og den kontrollen vi har over hunden(e) vår kan vi forvalte med omtanke, vennlighet og kjærlighet.

dogs-golden-retriever