Å aktivisere hunden – hvordan og hvorfor

Turen(e) skal være dagens høydepunkt, og dette innebærer at de må foregå på hundens premisser – og ikke våre.

Hunder velger seg ikke en sykkel- eller løpetur, men en snusetur.

En valp har spesielle behov, og når hunden blir voksen og etterhvert gammel, så endrer behovene seg.

Frem til hunden er cirka to år skal man være varsom med både fart og lengde på all aktivitet.

Hunder trenger å få ta egne valg for å bli trygge og lykkelige individer.

________________________________________________________________________________________________________________

Hunder har andre behov enn oss, og de behovene må vi sørge for å dekke

Hunden lever i vår menneskapte verden, og det er fort gjort å glemme at hunder har andre behov enn oss. Vi haster gjerne rundt for å rekke å gjøre mest mulig på kortest mulig tid, og midt i vårt travle liv befinner hunden seg. Vi skramler med kaseroller på kjøkkenet, har tv’n på høyt volum, sender vaskemaskiner, får folk på besøk osv. osv. Fordi tiden noen ganger er knapp kan det være fristende å tenke at det å kaste en ball eller lignende er topp for da får jo hunden løpt litt fra seg. Mange velger å la jogge- eller sykkelturen være hundemorsjon, og tror at dette er bra for hunden.

Mange hunder lever et kjedelig og monotont liv, og mange er mye alene hjemme. Likevel er det ikke slik at det å ta med seg hunden overalt på fritiden nødvendigvis er en god løsning. Aktivitetene må tilpasses hunden, slik at det blir en positiv opplevelse også for den.

Dagens turer skal være et høydepunkt, og for at de skal være nettopp det for hunden så må aktiviteten være på hundens premisser. Ingen hunder velger seg en løpe-ski- eller sykkeltur. De velger en rusle- og snusetur.

Det å få brukt sansene sine er veldig viktig for hunder, og spiller også en vesentlig rolle i hundens mentale og fysiske utvikling. Nesearbeid er svært viktig for alle hunder, og det er faktisk slik at snuseleker/aktiviteter er med på å avhjelpe/redusere (og i noen tilfeller løse) adferdsproblematikk hos hund.

Hva som skjer på turen, eller under aktiviteten, er mye viktigere enn lengden.

Spørsmål vi alltid kan velge å stille oss selv er: gjør jeg dette for min egen skyld, eller for hundens? Og hva ville hunden sagt nå hvis den kunne fortelle meg det?

Det å trene inn kommandoer, eller drive med agility, innebærer som regel mange repetisjoner. For hunden er dette ensformige aktiviteter, og faller ikke inn under mental stimulering. Denne typen aktivitet kan man derfor velge å drive med i korte økter, og uten for mange repetisjoner.

Jeg mener at det i dagens hundehold er alt for mye fokus på trening og terping av kommandoer, og at vi med hell kan bruke mer tid på å gjøre hyggelige ting sammen med hunden.

Det er topp å rusle en tur, gjerne i ulendt terreng hvor hunden får anledning til å balansere, krabbe over, krype under, undersøke og utforske. Oppsøk nye steder hvor det er nye lukter! Dra til steder etter stengetid, gjerne hvor det har vært en del aktivitet, og la hunden få snuse. Ta med sitteunderlag til steder hvor det skjer ting som hunden ikke er kjent med, og kanskje synes er litt skummel – og sitt rolig der sammen for å se på det som skjer. La hunden få observere alt, uten at du blander deg inn på noen måte.

Hunder trenger å få lov til å observere, og de må også få tid til å prosessere i etterkant. De trenger avstand, og de må få anledning til å forsøke å løse det de står overfor helt på egenhånd – uten at vi forstyrrer (forstyrre = dra i båndet, gi kommandoer, snakke til hunden, se på hunden).

Hunder lærer og utvikler seg gjennom hele livet. Det å få utforske, snuse og ta egne valg er med på å bygge hundens selvtillit, og en hund kan ikke få for mye selvtillit. En selvsikker hund er også en trygg og lykkelig hund. En hund som får lov til å ta egne valg, og som får anledning til å løse utfordringer uten at vi blander oss inn, lærer å bli en problemløser. En selvsikker hund greier å forholde seg til utfordrende situasjoner på en helt annen måte enn en usikker og hjelpeløs hund. Hvis vi ikke lar hunden få ta egne valg, og blander oss inn i alle situasjoner hunden står overfor, så kan vi ende med en hjelpeløs hund som ikke greier å ta vare på seg selv.

Hunden må føle seg trygg

Alle hunder trenger å føle seg trygge – alltid og i enhver situasjon. Det er vårt ansvar som hundeeier å sørge for at hundens behov blir dekket, så det er vi som må legge til rette for at hunden føler seg trygg.

Ingen hunder trenger negative opplevelser, og det er ikke slik at vonde opplevelser herder dem. Tvert i mot så trenger hunden ingen skremmende opplevelser. De lærer ved assosiasjon, og når de blir eksponert for negative situasjoner (skulme, skremmende, ting de ikke mestrer) så blir de usikre og stresset. De kan for lang tid fremover forbinde lignende situasjoner med noe negativt. Utsetter vi hunden for mange negative situasjoner over tid, så vil stressnivået øke. Dette kan igjen føre til adferdsproblematikk, og en hund som ikke takler hverdagslige utfordringer på en god måte.

Tiårige Vito nyter båtturen vel vitende om at han er trygg i Nicolines fang.

Ingen hunder liker å bli eksponert for unødvendige krav, eller bli overstimulert. Det å ta med hunden til byen, på fotballkamp, eller et sted hvor det foregår mye, innebærer som regel stress for hunden og ikke så mye annet. Hunder er ikke skapt for høyt tempo, og trives best i et miljø de føler seg trygge i.

Når vi eksponerer hunden for hunder og mennesker de ikke kjenner så må vi også være oppmerksomme på at hunder har en personlig sfære som det er vesentlig at vi ikke invaderer.

I møte med en hund vi ikke kjenner, så skal vi forholde oss helt passive, og alt initiativ skal komme fra hunden. Kommer hunden bort for å hilse så kan vi komme den vennlig i møte ved å sette oss rolig ned på huk, slik at hunden får snuse på oss. Vi avstår fra å klappe før vi er blitt litt kjent, og blir hunden stående hos oss så kan vi rolig og varsomt stryke hunden på siden av halsen/kroppen. Hunder er veldig visuelle, så de trenger å se hvor hånden vår er. Det er truende for en hund når vi lener oss over den, selv om det er din egen hund. Og de færreste hunder liker å bli klappet på hodet.

Mange hunder tolererer svært mye, og finner seg i en god del, men det betyr ikke at de liker det. Vi kan velge å møte hunden på en vennlig og ikke truende måte, og for å gjøre det trenger vi å forstå hvordan hunder kommuniserer og tenker.

Hunder har et eget språk. Dette språket er universelt, dvs. at alle hunder over hele kloden er født med, og snakker, dette språket. Når vi kommuniserer med hunden på hundens eget språk så blir det forutsigbarhet, trygghet og ro i samværet.

Vil du lære mer om hundens eget språk, så les gjerne Turid Rugaas bok «På talefot med hunden».

Turid Rugaas er en anerkjent hundetrener og forfatter internasjonalt. «På talefot med hunden» er utgitt på en rekke språk, og har ligget på topp 10 listen over mest solgte hundebøker i USA de siste 15 årene.

Vær bevisst på hva du gjør, og hvordan

For at hunden skal bli trygg i ulike situasjoner må alt som er nytt introduseres på en vennlig og hyggelig måte, og ikke føles truende, eller skummel. Det må skje i et tempo som gjør at hunden føler mestring, og dette må avpasses hver enkelt hund. Ha gjerne som utgangspunkt at alt nytt introduseres sakte, og kanskje bare litt og litt og over tid. I starten muligens bare for noen sekunder av gangen. Hunder lærer ved assosiasjon, og derfor er det så viktig at vi er varsomme når vi introduserer dem for nye ting.

Alle hunder trenger avstand for å være i komfortsonen sin, og hvor mye avstand akkurat din hund trenger må du finne ut ved å observere hunden. Se hvordan den reagerer, og juster avstanden deretter. Avstanden er lang nok når hunden ikke reagerer, men forholder seg helt rolig. Det er stressende for en hund å passere (andre hunder, mennesker, biler mv.) med for liten avstand , og derfor ofte et stressmoment å passere noen på et smalt fortau (eller en smal sti). Her kan vi avhjelpe situasjonen ved å skape avstand – enten ved å gå på den andre sien av veien, snu og gå en annen vei, eller gå i en bue mot det som kommer. Det å gå i en bue er høflig oppførsel i hundeverdenen, og ofte stikk motsatt av hva vi mennesker gjør – vi går rett på. Vi kan tenke på hundens behov, og sørge for å passere med avstand. Finn ut hvor mye akkurat din hund trenger av avstand, men ta alltid initiativ til å gå i bue slik at hunden din skjønner at den kan.

Det kan være fristende å kombinere en luftetur med et ærend i butikken. Når man binder hunden utenfor en butikk, så fratar man hunden alle muligheter og etterlater den i en umulig situasjon. Hvis noen da kommer bort for å ta på den, så kan hunden bli redd. Og blir hunder redde nok, og føler seg trengt opp i et hjørne, så vil alle hunder kunne ende opp med å velge å bite. Det er vårt ansvar å sørge for at hunden aldri stilles i en slik umulig situasjon. Det er i henhold til Hundelovens paragraf 5 forbudt å gå fra en bundet hund rett ved inngangen til en bygning som er åpen for allmenheten, eller ved lekeplasser. Man må velge et sted hvor det er enkelt å komme forbi hunden, og fra hundens perspektiv tenke på at når den er bundet så er den låst i situasjonen uten noen retrettmulighet.

Frem til hunden er cirka to år skal man være varsom med både fart og lengde på all aktivitet

Hunder er ikke helt sammenvokst når de blir født, og skjelettet vokser raskere enn muskulaturen.

Når hunden er ferdig utvokst varierer mellom rasene, men skjer et sted mellom 18 og 22 måneder.

For at muskulaturen skal få anledning til utvikle seg på en slik måte at den støtter skjelettet på en god måte, skal man frem til hunden er utvokst være varsom med både fart og lengde på all aktivitet.

Valpen skal ikke ha tur i det hele tatt, og den skal ikke gå i trapper. Valpen er nysgjerrig, og trenger å få lov til å rusle rundt og utforske i eget tempo – og i trygge omgivelser. Den skal snuse og undersøke – ikke langt og ikke fort. Valpens horisont skal utvides gradvis. En hund på tre måneder trenger kun 10 minutters tur. Deretter kan man øke turen med 5 minutter per måned. Å få bevege seg fritt i naturen på steder med passende fysiske indringer er mye bedre for skjelettet enn å gå tur.

Fra ca. 5 måneders alder og frem til de er ca. 2 år, så snakker man om «ungdomstiden». Unge hunder er som unge mennesker – de liker aksjon og bevegelse, kjeder seg lett når ingenting skjer, har ikke selvkontroll, og greier ikke styre seg når noe spennende foregår. De har dårlig konsentrasjonsevne, og husker kanskje ikke hva vi nettopp ba om. Unge hunder skal trenes, men i små og hyggelige porsjoner. Ellers lærer de ikke å konsentrere seg, men går lei. De skal gradvis lære selvkontroll, men litt av gangen. Ta hensyn til at konsentrasjonen blir borte – la hunden få en pause til å få igjen hodet sitt, og hjelp den til å fortsette.

Straff og sinne har ingenting i dette bildet å gjøre.

La hunden få treffe andre, og heller enn å treffe mange hunder er gode regelmessige venner mye viktigere.

Lange økter med terping på øvelser og korrigeringer ødelegger lærelyst.

Lær hunden å takle ulike situasjoner i alle slags miljøer, i små porsjoner basert på mestring og suksess. La hunden få den avstanden den trenger i alle situasjoner, og gi den anledning til å observere på trygg avstand.

Hunder er som mennesker sosiale vesener som må lære kommunikasjon, høflig opptreden og selvkontroll – litt etter litt.

Når hunden blir voksen, så kan ulike raser ha egne behov. Uansett kan man ta som utgangspunkt at alle hunder trenger tre turer om dagen, hvorav en av turene har litt lengde (cirka fem kvarter). Stadig gjelder dette med sakte fart – tur er for å snuse på verden. La hunden få bestemme hvor dere skal gå, og når dere skal stoppe. Både kroppen og hjernen trenger trim. Les om ting du kan finne på sammen med hunden din, for eksempel enkle søksøvelser.

Hundens luktesans er virkelig eventyrlig, og boken til Anne Lill er morsom og spennende lesning. Den inneholder tips og ideer til mange enkle øvelser – som man kan gjøre både inne og ute.

La hunden få være sammen med deg, den trenger familien sin. Enten du har stor eller liten hund, så må hunden din få lov til å være hund.

Servér mat minst to ganger pr. dag, og variér gjerne hva du gir. Hunden har veldig god luktesans, så det viktigste er at maten lukter godt.

Ikke la hunden være for lenge alene, og helst ikke mere enn 4-5 timer i strekk. Det er fullstendig unaturlig for hunder å være alene hjemme, så hunden bør være 6-7 måneder før man begynner å gå fra den i flere timer. Å være redd for å være alene, eller ha separasjonsangst, er relativt vanlig. Så det å introdusere å være alene på en vennlig og god måte er vesentlig.

Gamle hunder er mer engstelige, og får lavere toleranse for å være alene. Hunden bør stimuleres slik at den ikke blir passiv og kjeder seg, og det er viktig med korte økter når hunden er gammel. Aldring er ingen sykdom, men en naturlig prosess som påvirker hele kroppen.

Generelle tegn på en gammel og sliten hund kan være: sover veldig mye, viser liten interesse og respons når du ønsker kontakt, vil ikke ut på tur, spiser lite, og viser liten livsglede.

Hva slags aktivitet skal hunden være med på?

Det er mange som tar hunden med på aktiviteter med høyt tempo (ski, sykkel, løp).

Hva får hunden ut av en slik «tur»?

Hvordan håndterer hundekroppen høy fart over lengre tid, på hardt underlag (asfalt)?

Hunder er ment til å løpe fort og kort. De løper raskt for å komme bort til noe, for deretter å rusle rundt og undersøke. Å bevege seg løpende på asfalt for å holde tritt med et menneske som sykler, eller løper, er ikke positivt for hunder. Skal man absolutt ha med hunden på denne typen aktivitet, så må det foregå i meget korte intervaller, og det må legges inn saktegående partier hele veien. Man må hele tiden holde øye med hunden slik at man kan stanse umiddelbart ved behov. Repetiv, langvarig og rask bevegelse på hardt underlag får hunden ikke noe positivt ut av – det er rett og slett meget belastende for en hundekropp. Å tenke at «nå har jeg syklet/løpt i x antall minutter, så nå er bikkja sliten og har fått en bra tur», er med andre ord å menneskeliggjøre hundens behov.

Det alltid et bedre alternativ å unnagjøre løpe- og sykkeltur uten hunden.

Når det gjelder skitur, så er det dessverre ikke noe positivt å si om dette heller. I skisporet sklir vi raskt avgårde, mens hunden må løpe hver meter på egenhånd. Det er ofte folksomt og trangt i skisporet, og det å passere på kort avstand er noe de aller fleste hunder finner problematisk. Snøen er kald, det kan ise inni hundens poter, og utenfor sporet kan det bli dypt og svært krevende. Er det is, eller skareføre, så kan tredeputene få rifter. Gå skituren uten hund, og kos deg med en rusletur sammen med hunden før, eller etter skituren. Hvis hunden absolutt må være med på skituren, så gå der hvor det er lite folk, gå sakte så hunden får bevege seg i et naturlig tempo – og får mulighet til å snuse og undersøke det den ønsker.

Får hunden selv velge, så blir det en rusle- og snusetur. Tur i ulendt terreng er topp, for da bygger den muskler på en trygg og god måte. Det å få ta egne valg er positivt for alle hunder, og det kan vi legge til rette for ved å for eksempel la hunden velge hvilken vei vi skal gå. La hunden få bestemme om turen skal gå til høyre, eller venstre. Når hunden stopper for å snuse eller undersøke noe, så stopp selv også. Og ikke gå videre før hunden velger å gjøre det. For å få maksimalt utbytte og fullt utslag må snusingen vare i ti sekunder.

Tilpass aktiviteten til hundens alder og generelle helsetilstand.

Det er unaturlig for hunden å gå i bånd

Det er helt unaturlig for hunden å gå i bånd, men vi kan legge til rette for at det blir en så positiv opplevelse som mulig. Bruk en sele som sitter komfortabelt, og gå med langt nok leiebånd. Styr unna flexibånd, fordi i denne typen bånd er det drag i hele tiden.

Bruk et leiebånd som er langt nok

Hunder trenger avstand for å være i komfortsonen sin, og et kort leiebånd er noe som stresser de aller fleste hunder. Båndet bør derfor være minst tre meter – aller helst 5 meter. Et kort bånd oppfordrer dessuten hunden til å dra fordi de da er unaturlig nære eier.

Hva kan vi gjøre for at turen skal bli en best mulig opplevelse for hunden?

Tenk på innhold, heller enn lengden. Turen er for å utforske, bygge kjernemuskulatur, bruke sansene. Oppsøk steder hvor det er nye lukter og nye ting å undersøke – som for eksempel utenfor steder hvor det har vært mye aktivitet. Der vil det være mange lukter, og når det er nokså folketomt så kan hunden undersøke i ro og mak. Ulendt terreng er topp, og oppsøk gjerne steder hvor hunden må klatre over ting, balansere, mestre. La den få undersøke alt den vil, stopp når hunden stopper og ikke gå videre før den gjør det.

Det at hunden har høyt tempo betyr ikke at vi skal følge etter i samme fart – vi senker heller tempoet for å få ned pulsen. Hunder er ikke laget for å løpe langt, og de velger seg ikke løpetur. De trenger variert aktivitet, men alle turer skal uansett alltid inneholde HELT ROLIGE partier.

Saktegåing og sakte snusing er bra for holdningen til hunden, det er bra for nakken og godt for muskelaktivering. Når de får anledning til å være nysgjerrige og undersøke så oppmuntrer vi til beslutningstaking. Selv om hunden er energisk og kan gjøre mye, så må vi være hjernen og sette grenser for å sørge for skadeforebygging.

Måten vi går tur med hundene våre er for hunden unaturlig;

  • I et kort bånd har hunden ingen valgmuligheter
  • Vi går ofte for raskt, mens hunden alltid ønsker å sakke farten når de nærmer seg andre
  • Vi strener rett mot – og dette er truende for hunder. De ville aldri velge dette hvis de kunne velge (de går i en bue)
  • I bånd er hunden fanget/kontrollert, og dette er for hunden unaturlig

Hva kan vi gjøre?

  • Alltid ha langt nok bånd (minimum 3 meter og helst 5 meter) slik at hunden kan bevege seg så fritt som mulig og få en følelse av at de hele tiden har valgmuligheter
  • Alltid bruke sele (aldri halsbånd), og den må sitte riktig og være komfortabelt
  • Gi dem så trivelige turer som mulig ved å gi dem valgmuligheter og spillerom for å være nysgjerrige
  • Alltid la dem gå i den farten de selv velger
  • La dem få ta steg uten av vi holder dem tilbake (alltid smilende/slakt bånd)
  • Ikke gi dem kommandoer (bruk kroppen til å kommunisere med)
  • La dem få snuse og undersøke alt de ønsker

Mål: en avslappet hund som nyter turen sin sammen med deg

Vi gjør som følger:

  1. Går avslappet og i rusletempo med en slak line som er lang nok
  2. Følger hunden, venter på den, og er selv rolige og avslappet
  3. Når vi ønsker å skifte retning så snur vi kroppen heller enn å bruke kommando (eller dra i båndet). Vi lager en oppmerksomhetslyd, og når hunden ser på oss så går vi i den retningen vi ønsker
  4. Strammer ikke båndet, men holder det løst til enhver tid
  5. Trekker ikke hunden til oss, men står der sammen med den og er rolig i situasjonen sammen med hunden
  6. Ber aldri hunden om å sitte eller gjøre andre ting når noen nærmer seg. La hunden observere uten at den blir distrahert med godbiter, kommandoer eller annet
  7. Går alltid i bue når vi passerer/går noen i møte

Disse enkle punktene er med på å gjøre hunden i stand til å passere andre hunder, mennesker, objekter på en høflig måte.

På tur må vi observere hunden for å lære hvorfor hunden reagerer som den gjør.

I noen situasjoner trenger hunden større avstand til ting (mennesker, andre hunder, skateboards, osv.) for å ikke reagere (les bli stresset). Forsøk å gi hunden din den avstanden den trenger i ALLE situasjoner.

Vår reaksjon i disse situasjonene er avgjørende for hva slags læring hunden får ut av dette. Når vi bryter inn på en eller annen måte så får vi kanskje hundens oppmerksomheten der og da, men hunden lærer ingen ting sånn rent adferdsmessig.

Som eier må vi legge bånd på oss, og forstyrre mye mindre.

Å løpe etter en pinne, ball el.lign. er ikke ok

Observerer man hunder som lever fritt, så vil et voksent individ gå inn og bryte opp når adferden blir for masete og oppjaget. Gjentatt kasting av et objekt fører til høyenergisk opphisselse. Hunder er født med et jaktinstinkt, og det å jage etter et flyende objekt er en ren reflekshandling for hunden, og adrenalinnivået skyter i været når de løper etter for eksempel pinner vi kaster avgårde. Hunden er som oftest ikke glad og ivrig, men full av adrenalin og stress. Når hunder blir stresset så skiller de ut stresshormoner, og det kan ta lang tid å få stressnivået ned etter bare èn seanse med ballkasting – kanskje opp mot en uke. Fysiologisk er det ingen forskjell om hunden blir stresset av å jage etter f.eks. baller, eller om hunden hadde blitt jaget av en geopard. Det er ikke så lett å se forskjell på en hund som er stresset og en hund som er glad.

«Det er ikke enkelt å få alle eiere til å forstå hvor skadelig pinne-/ballek kan være for en hund. Eieren opplever jo at hunden er «glad» og så oppslukt at den blir likegyldig til alt annet. Hunden har 100 % fokus på gjenstanden og leken. Det blir nesten som en «transe-tilstand». Eieren forstår ikke at denne jaktleken er stressende for hunden, og ofte forårsaker andre atferdsproblemer / stressproblemer i hundens hverdag, som for eksempel bjeffing, å løpe etter joggere/syklister/forbipasserende, hanhund som «rir», aggresjon mot andre hunder, rastløshet, at den jager halen sin, piping, pesing og mye mer.» Sissel Grana

Tenk på hvordan denne hunden lander!

Det blir raskt en enorm belastning på leddbånd, sener, nakke, rygg, hofter, osv.

Å bevege seg på glatt underlag er noe av det mest skadelige vi kan utsette hunden for

Å bevege seg på glatt underlag/gulv er ødeleggende for hunder i alle aldre. Faren for skade på musklene er stor – musklene på innsiden og hoftene begynner å overkompensere. Musklene må være balanserte (innside vs. utside). Bare det å sitte på glatt gulv roterer hoftene utover og lager ubalanse. Har man glatt gulv inne så ikke oppfordre hunden til å sitte, men la hunden selv få velge om den vil stå, sitte eller ligge. Og er underlaget glatt så slutt helt med alle aktiviteter som innebærer lek. Med mindre det skjer på fast underlag så er det utelukkende rolig bevegelse som gjelder. Har man glatte gulv så kan situasjonen avhjelpes ved tepper (som har antiskli underlag).

Hundens behov endrer seg gjennom livsløpet

En valp har spesielle behov, og når hunden blir voksen og etterhvert gammel, så endrer behovene seg. Behov kan også variere hunderasene seg i mellom. Små raser aldres langsommere enn store, mens store hunder bruker lengre tid på å nå voksen alder.

Systemet i hjernen som har betydning for bl.a. følelsesmessige reaksjoner som frykt og sinne er likt hos mennesker og dyr. Følelser er universelle, men selv om vi er utstyrt likt, vet man ikke hvordan hunden (eller andre mennesker for den saks skyld) føler eller opplever ting i forhold til en selv.

Vi må legge til rette for at hunden får det de trenger gjennom livet.

Alle hunder har egenverdi, og rett og lov til å få være hund.

Du er hundens familie – vær en positiv forelder og omsorgsperson.

Kan (bør) hunden være med på skitur?

Det er veldig hyggelig å gjøre ting sammen med hunden, men husk å tilpasse enhver tur slik at den foregår på hundens premisser. En hund greier ikke begrense seg slik et menneske gjør, og vil løpe til den stuper for å holde følge med oss.Det er nå mye snø mange steder her i landet, og mange lokkes ut på skitur. Da er det naturligvis fristende å ha med hunden, og veldig mange gjør nettopp det. Sørg for at det blir en trivelig tur også for den firbeinte, ved å tilpasse turen slik at den blir på hundens premissser også – og ikke bare våre.

Er det trivelig for hunden å være med på skitur? Hunden trenger å få være ute, den har behov for å bevege seg – og den liker å være sammen med oss. Men skitur kan jeg ikke med hånden på hjertet si så mye positivt om. En jeg kjenner og som har jobbet med hund i flere tiår uttalte at «det eneste som passer når man skal gå tur med hund i snø, det er truger». Altså en meget rolig tur. Det er fryktelig krevende for en hund å løpe i skisporet, eller løssnø – og hardt føre kan i tilegg skrape opp potene. Vi kan suse avgårde, mens hunden må gjøre alt selv. Der vi kan ta hvilepauser fordi skiene gjør jobben for oss både bortover og nedover, må hunden bruke beina sine hele veien. Hunden kan heller ikke snakke og si fra når den er sliten, eller trenger en pustepause.

Vil du ha med hund på skitur så sørg for at turen er tilpasset hundens alder og form, legg inn nok av rolige partier og tilstrekkelig med pustepauser. Ikke skli så fort at hunden mister deg av syne, gå på rolige steder hvor det ikke er så mange mennesker, og oppsøk steder hvor det er brede spor og rom i masssevis for en hund.

Vurdere dessuten potebeskyttelse, og vit at hunder kan ha behov for klær om vinteren (særlig de rasene som ikke har underull) – les mer om behov for klær i innlegget Vinteren er her – husk klær til hunden. Hunden kan også bli kald hvis dere stanser for å hvile (eller raste), og litt næring (mat, eller bare drikke) etter å ha brukt mye energi kan også være nødvendig.

Gjensidige oppsummerer godt på sin nettside med en sjekkliste før skitur sammen med hund – les mer på https://www.godtforberedt.no/ma-tenke-pa-nar-pa-skitur-hund/.

En tur bør alltid også inneholde helt rolige partier – uansett hvor trent og ivrig hunden er.

Her er vi på tur i snøen. Vi kom ikke like langt som om vi hadde gått på ski, men med bra tempo til fots får man både kondisjon, frisk luft og anledning til å prate. Kan anbefales!

IMG_5005

Tur – innhold, hvor lang, og hvor mange pr. dag

Vi mennesker bruker utemiljøet til mye forskjellig – i tillegg til spaserturer så gjør vi for eksempel ærender og trener. For hunden er turen først og fremst for å snuse på verden – litt som når vi leser avisen. Samtidig er det forskjell på rasene når det gjelder tempo, lengde og utholdenhet.

Bildet over er tatt på en av hundetrenersamlingene i 2016. Vi spaserer i rolig tempo, og koser oss i det flotte landskapet som er fullt av spennende lukter og lyder. Vi er lovpålagt å mosjonere hunden vår

Loven stiller følgende krav til hundeeier:

  • hunden skal ha aktivisering som passer til rasen
  • hunder skal mosjoneres og aktiveres daglig
  • hunden skal luftes minimum tre ganger daglig for å gjøre fra seg
  • hundeeier må sørge for at hunden ikke blir utsatt for negative påkjenninger og belastninger som påvirker dyret negativt – herunder manglende beskyttelse mot vær og vind

Hva trenger en hund av mosjon?

Det finnes det ikke noe entydig svar på, for det kommer an på flere ting: hvor gammel er hunden, hva slags rase er det, har hunden spesielle behov osv.

Generelt har alle hunder behov for å røre på seg, og aktivitetsnivå må tilpasses alder og type hund. En voksen frisk hund trenger som en tommelfingerregel tre turer om dagen, hvorav den ene turen bør ha litt lengde (fem kvarter). Les alltid om din rase og finn ut hva din hund trenger.

Se også blogginnlegg om hundens behov for mat, søvn, og morsjon.

Mattilsynet skriver følgende på sine nettsider:

Hunden må luftes minst tre ganger om dagen. I tillegg til å gjøre fra seg, trenger den også å bruke både kroppen og hodet for å få tilfredsstilt sine behov. De ulike hundetypene er avlet frem for ulike «jobber» og trenger derfor ulik form for aktivitet for å være fornøyde og veltilpasset.»

Kilde: Mattilsynets «Veiledning om hold av hund«

I tillegg til mosjon trenger alle hunder også annen aktivitet, som for eksempel å oppleve nye miljøer sammen med eier, bruke nesen sin (sporøvelser ute eller inne – f.eks. søke etter godbiter eller kosedyr), eller være sammen med andre hunder. Det forebygger både adferds- og helseproblemer når man gir hunden aktivitet og mosjon som passer den enkelte hunden.

Her er noen ytterligere tips rundt mosjon:

  • Valpen skal ikke gå tur, ei heller i trapper. En valp skal rusle litt rundt, ikke for langt og ikke for fort – den har behov for å snuse.
  • 3 mnd gammel: er fremdeles veldig liten, og trenger kun ti minutters tur. Deretter kan man øke turen med fem minutter pr. måned. Å få bevege seg fritt i naturen på steder med passende fysiske hindringer er mye bedre for skjelettet til en valp, enn å gå tur.
  • Frem til hunden er 2 år: skal ikke ha mosjon. Gå heller på langgrunne, i ulendt terreng, og gå sakte. Da bygges kjernemuskulatur. For mye tur som unghund kan gjøre at hunden utvikler for mye muskler, som blir harde og trekker seg sammen.
  • Voksen hund dvs. fra 2-3 år og til den blir gammel ved 8-9 års alder, trenger som en tommelfingerregel tre turer om dagen, hvorav én av turene bør være på fem kvarter (altså litt lengde).
  • Når hunden blir eldre kan ledd bli stive og lange turer bli for slitsomt. Vurdér hundens form, og ta hensyn. Ha gjerne flere korte økter og én hyggelig aktivitet pr. dag.

 

En hund velger seg ikke en joggetur, hvis den fikk velge

Får hunden velge, så er sakte fart øverst på listen – og nok av ting å snuse på, eller undersøke. Bare i rolig tempo er det rom for å snuse på det som passeres og møtes. Så når hunden stopper, så stopp gjerne selv også – for stanser hunden så er det gjerne en grunn til det.

DSC04119

Hvis du ikke har forsøkt, kan du gjøre et eksperiment. Har du forsøkt å slippe løs hunden din når dere er på en rolig plass, uten andre i nærheten, for så bare å observere hunden? Først vil den kanskje løpe litt rundt, men etter en liten stund vil den antagelig gå over til å rusle rundt og lukte og undersøke bakken der dere er. Og når den er fornøyd med snusingen så vil den sannsynligvis legge seg ned.

Her er det åpenbart også forskjell på rasene – noen hunder er avlet frem for å løpe mye. Det er likevel slik at alle hunderaser har behov for å snuse på verden.

Hva med å bytte ut sykkeltur, skitur, løpetur osv. med en snusetur?

Utover daglig tur, må hunden også få såkalt rasemessig tilpasset aktivitet jevnlig. Mosjons- og stimuleringsbehov avhenger av rase og hva hunden opprinnelig er avlet for. Jakt-, gjeter-, selskaps-, trekk- og vakthunder har ulike behov, og raser som er avlet for spesielle bruksområder kan vantrives når de ikke får utløp for naturlig atferd. For de fleste hunder vil det ikke være tilstrekkelig mosjon/aktivisering å bare slippes ut i hagen.

Kilde: Mattilsynets Tilsynsveileder for hund, side 9

Det er veldig hyggelig å gjøre ting sammen med hunden, men det må være på hundens premisser, og ikke våre.

De fleste som har hund har kanskje også hatt med hunden enten på joggetur, sykkeltur, skitur, til butikken – eller kanskje alt dette og mer til. Jeg mener ikke at hunden aldri skal være med på noe av dette, men det må være på hundens premisser og ikke våre.

Jeg syklet mye med min golden retriever da jeg var barn, og hele sykkelturen kunne til og med være på asfalt. Mens jeg trillet avgårde uten å bruke særlig mange krefter, løp hunden min lange strekk av gangen. Hunden kan ikke ta på seg joggesko med demping. Den kan ikke snakke og si at «nå trenger jeg å gå litt, for nå har jeg hold». Sykkeltur kan bli veldig monotont for hunden. Så kanskje hunden ikke trenger være med på den lange sykkelturen?

Det samme spørsmålet gjelder for skituren – er det trivelig for hunden å være med på skitur? Jeg tenker at ofte er svaret «nei». En jeg kjenner som har jobbet med hund i flere tiår uttalte at det eneste som passer når man skal gå tur med hund i snø, det er truger. Altså en meget rolig tur. Det er fryktelig krevende for en hund å løpe i skisporet, eller løssnø – og hardt føre kan skrape opp potene. Vi kan suse avgårde, mens hunden må gjøre alt selv. Jeg syntes det er fælt å se hunder som pesende og hylende spurter nedover en lang bakke, mens den speider etter eier som allerede er ute av syne.

En tur bør alltid også inneholde helt rolige partier.

dog-walking-1070076_960_720

Når turen har vært for mye – noen tegn

Hunden kan føle seg overveldet, og faktisk også stresset, når den kommer hjem fra tur – hvis turen har vært for lang, for slitsom, det har skjedd noe underveis som hunden er blitt redd for osv. Tegn på at det er blitt for mye for hunden kan være:

  • Hunden biter i båndet sitt
  • Hunden biter i buksebeinet ditt
  • Hunden setter seg ned og klør seg
  • Hunden rister seg uten at det ser ut til være noe i pelsen
  • Hunden fyker rundt i hagen, eller stua, når dere kommer hjem fra tur

Hvis dette er tilfellet, så må du finne ut hvorfor – og få bort årsaken. Gå gjennom turen, eller det dere har gjort, og tenk over hva det kan ha vært som ble for mye.

En hund som løper rundt som en propell er full av stresshormoner.

 

Når været er dårlig, eller man slettes ikke har lyst til å gå tur – hva da?

Noen ganger har man slett ikke lyst til å gå ut. Er været dårlig (f.eks. tordenvær, kraftig regn, vindfullt, kaldt, mye snø) er det hunder som ikke trives med tur. Og iblant er det ok å bare gjøre fra seg, for så å gå inn igjen. La hunden være med å bestemme. Det å trekke en hund etter båndet for å tvinge gjennom en tur i ruskevær har ingen hensikt.

Har ikke hunden lyst til å gå, så forsikre deg alltid om at det ikke skyldes smerter eller sykdom.

Det går an å stimulere hunden innendørs også. Alle hunder trives med å bruke hodet, og mange hunder kan med hell gjøre mer av akkurat det. Det er faktisk nødvendig at hunden blir stimulert så den slipper å kjede seg.

Det fins mange alternativ til aktiviteter ute og inne. Se innlegget om beriket miljø for eksempler på uteaktiviteter.

Det er faktisk forbud mot å gå fra bundet hund rett ved inngangen til en butikk

Det er kanskje godt kjent, men jeg tar det med likevel: det er ikke lov å sette fra seg hunden utenfor en butikk. Det er til og med straffbart og kan håndheves med fengsel i inntil seks måneder.

Dette er for å hindre at mennesker passerer rett forbi/tett oppi hunden.

Hundeloven lyder slik:

§ 5 Forbud mot å gå fra bundet hund

Hundeholderen skal ikke gå fra en bundet hund rett ved inngangen til en bygning som er åpen for allmennheten eller ved lekeplasser

Bundet utenfor en butikk risikerer man ikke bare at hunden kan bli stjålet, men setter dessuten hunden i en vanskelig situasjon. Hunden blir fratatt muligheten til å reagere naturlig hvis noen kommer bort for å hilse (den kan ikke bare gå vekk fra situasjonen). Og selv om det er mennesket som har presset hunden inn i situasjonen, så kan det få fatale følger for hunden. Så, hvis man gjerne vil ha med hunden til butikken, så kan jo én være ute sammen med hunden mens en annen er inne og handler?

Å forsvare en ressurs er naturlig for hunder

Ressursforvaltning er viktig for hunder. Noen forsvarer tingene sine, mens andre deler. De fleste hunder må trene på å dele.

Hunden på bildet over føler seg ikke trygg på at han får beholde det han gnager på, og ser vaktsomt opp på den som nærmer seg.Det er et tillitsbrudd å stjele ting fra en hund

Når en hund har noe i munnen, betyr dette på «hundsk» at dette har jeg og dette eier jeg.

Det er uhøflig å ta noe fra et menneske, og det er like uhøflig å ta noe fra en hund.

Det er faktisk et dyptpløyende tillitsbrudd å stjele noe fra en hund.

Hvordan få hunden til å gi fra seg noe frivillig uten å stjele?

En god måte å få hunden til å gi fra seg ting på, er rett og slett å forhandle.

Finn frem noe du kan forhandle med. Kanskje en liten godbit, eller noe som hunden liker. Det må være attraktivt for hunden, ellers vil den ikke være interessert i å bytte.

Lag en lyd, for eksempel en smattelyd ( eller lignende – poenget er en lyd som gjør at du fanger hundens oppmerksomhet). Når hunden ser på deg og du har fått dens fulle oppmerksomhet, kan du tilby det du har i hånden. Når hunden tar det du tilbyr og er opptatt av det, løfter du rolig bort det du ikke vil den skal holde på med.

Et alternativ er selvsagt å vente til hunden holder opp med tingen. Gå da rolig bort og løft det utenfor hundens synsvidde.

Å gnage på noe virker beroligende

Når hunden gnager på noe i mer enn 3 minutter, så begynner kroppen å produsere endorfiner – som roer ned kroppen. Så det å gnage har en beroligende effekt. Det å ha noe å gnage på er derfor en fin aktivitet for hunden når den for eksempel skal være litt alene.

En kong kan fylles med noe godt, og gi beroligende hygge som varer en stund

En kong (se bildet under) er laget av  naturgummi, og er meget holdbar. Kong fins i 5 størrelser og mange farger, og koster noe over hundrelappen. Den er hul, og kan fylles med mat – gjerne noe seigt som for eksempel litt leverpostei. Eller man kan fylle kongen med litt god (hunde)mat, putte den i fryseren, og så la hunden bruke tid på å få ut den frosne maten. Løse godbiter faller raskere ut, men kan selvsagt også godt brukes.Fyll en kong med noe seigt som lukter godt (og som hunden tåler). Da får kongen virkning som en «endorfinpille».

Det fungerer også flott om man fyller f.eks. innsiden av en gammel sokk med noe godt.

Dog_enjoying_black_kong_toy
En kong fylt med noe godt kan være en fin og beroligende aktivitet.

Hunden har ulike behov for mat, søvn, og morsjon gjennom livsfasene

En valp har spesielle behov, og  når hunden blir voksen og etterhvert gammel endrer behovene seg – akkurat som hos mennesket. Aldring er ingen sykdom, men en naturlig prosess som påvirker hele kroppen.Hundens livsfaser

Vær oppmerksom på at de ulike behovene kan variere fra hunderase til hunderase. Les om rasen din. Dessuten er det slik at små raser generelt har lengre forventet levetid enn større raser, og små raser vil aldres langsomt. På den annen side vil store hunder bruke lenger tid på å nå voksen alder, og eldes fortere. Aldringsprosessen er langsom og gradvis. Generelt kan fasene i livsløpet inndeles slik:

  • Valp: frem til ca. 4.5 måned
  • Unghund: fra ca. 5 mnd.
  • Voksen: fra 2-3 år
  • Gammel: fra ca. 8 år

Valpen

zita-spiser-sko

Valpen trenger noen å være sammen med, ro, trygghet og mye søvn. La valpen være i fred når den trenger det. Den er nysgjerrig, og trenger å få lov til å utforske, i eget tempo, og i trygge omgivelser. Gi valpen egne ting den kan få lov til å herje med. På bildet er Zita (cocker spaniel-valpen vi hadde da jeg var ung) med en av sine leker. Hunder trenger ting å tygge på, og de trenger flere egne ting fordi det å ha valgmuligheter styrker selvtilliten. Hunder kan ikke få for mye selvtillit.

Frem til 16 uker dannes det viktigste grunnlaget for hvordan valpen forholder seg til verden rundt seg resten av livet, så bruk denne tiden godt. Vær rolig, introduser alt gradvis – la valpen få undersøke, snuse, høre lyder, smake (tygge på ting), – bestandig i sitt eget tempo. Veiled på en positiv måte – bruk aldri kjeft, eller straff.

Valpen – mat, søvn og morsjon

Gi i begynnelsen 4-5 måltider pr. dag. Husk at en valp rett og slett er en liten baby.

En valp sover i gjennomsnitt 16-20 timer i døgnet,  og da helst med mennesker rundt seg fordi hunder er sosiale sovere (en sosial sover er en som trenger å sove sammen med andre).

Det er lett å bli ivrig og overstimulere valpen. En valp skal ikke gå tur eller i trapper. Rusle litt rundt, ikke langt og ikke fort, så den får snust litt. Utvid valpens horisont gradvis. En hund på 3 måneder trenger kun 10 minutters tur. Øk deretter turen med 5 minutter pr. måned.  Å få bevege seg fritt i naturen på steder med passende fysiske hindringer er mye bedre for skjelettet enn å gå tur.

Det er alltid bedre å bevege seg for lite enn for mye i ung alder. Gjør man for mye som ung, litt for mye på asfalt – så kan dette påvirke skuldrene negativt. Skuldrene er et svakt punkt.

En ung hund har ikke rukket å bygge muskler. Å gå mye tur som ung gjør at hunden kan utvikle for mye muskler som blir harde og trekker seg sammen.

Unghunden

unghund-i-lek

Ungdomstiden varer frem til voksen alder. Unge hunder er som unge mennesker – de liker aksjon og bevegelse, kjeder seg lett når ingenting skjer, har ikke selvkontroll, og greier ikke styre seg når noe spennende foregår. De har dårlig konsentrasjonsevne, og husker kanskje ikke hva du nettopp ba om. Unge hunder skal trenes, men i små og hyggelige porsjoner. Ellers lærer de ikke å konsentrere seg, men går lei. De skal gradvis lære selvkontroll, men litt av gangen. Ta hensyn til at konsentrasjonen blir borte – la hunden få en pause til å få igjen hodet sitt, hjelp den til å fortsette. Straff og sinne har ingenting i dette bildet å gjøre. La den få treffe andre, og heller enn å treffe mange hunder er gode regelmessige faste venner mye viktigere. Lange økter med terping på øvelser + korrigeringer ødelegger lærelyst. Lær hunden å takle ulike situasjoner i alle slags miljøer, i små porsjoner basert på mestring og  suksess. Hunder er som mennesker sosiale vesener som må lære kommunikasjon, høflig opptreden og selvkontroll litt etter litt.

Både å jogge og sykle med hunden bør vente til hunden har passert 2 år. Dette for å unngå belastningsskader. På større raser bør man kanskje vente enda lenger.

Sykling og jogging bør også begrenses til et par dager i uken, og det skal alltid være i trav – fordi trav bygger muskler, mens galopp bryter ned.

Når hunden er voksen

Alle hunder har en helt egen personlighet, ingen er like og alle har sine særtrekk, interesser og behov. Kjenn hunden du har, og ikke den du ønsket deg, eller tror du har.

Gå gjerne tur tre ganger om dagen, hvorav en av turene har litt lengde (ca. fem kvarter). Gå tur i sakte fart, tur er for å snuse på verden. La hunden få bestemme – når den stopper så stopp selv også.

Både kroppen og hjernen trenger trim. Les om ting du kan finne på sammen med hunden din, for eksempel enkle søkeøvelser. La hunden få være sammen med deg, den trenger familien sin.

Server mat minst to ganger pr. dag, og varier gjerne hva du gir.  Hunden har veldig god luktesans, så det viktigste er at maten lukter godt.

Ikke la hunden være for mye alene hjemme, maks 3-5 timer i strekk.

Alderdom

Gamle hunder er mer engstelige, og får lavere toleranse for å være alene. Selv om hunden har mindre energi, trenger den stimulans. Flere korte økter er bedre enn få og lange turer. Legg gjerne inn en hyggelig aktivitet pr. dag. Aldring er ingen sykdom, men en naturlig prosess som påvirker hele kroppen.

zenta5-3
Her er min far og hans 12 år gamle Engelske setter. Hun er nettopp kommet for å prate litt. Da bøyer hun seg mot ham, legger hodet sitt inntil halsen hans, mens hun lukker øynene og «brummer».

Tegn på alderdom kan være:

  • Stive ledd: Hold hunden slank og gi omega 3 og fôr med lavt fettinnhold.
  • Hvis hunden unngår å tygge – sjekk tennene.
  • Søvn: juster forventningene, trapp ned på turgåingen, ta hensyn, la hunden få sove og hvile mer enn før.
  • Øyne: mange hunder får grå stær i linsen når de blir eldre, men akkurat som mennesker kan hunder klare seg med de andre sansene når synet svikter.
  • Kuler: eldre hunder kan få mange kuler, og de bør alltid sjekkes selv om fettkuler er vanlig.

Tegn på smerte kan være: pesing, at hunden er rastløs, piper, virker deprimert og stille, redusert matlyst. Noen søker mennesker når de har det vondt, andre trekker seg vekk. Oppsøk veterinær hvis du er det minste i tvil. Generelle tegn på en gammel og sliten hund: sover veldig mye, viser liten interesse og respons når du ønsker kontakt, vil ikke ut på tur, spiser lite, og viser lite livsglede.

Alle hunder har en egenverdi.

Du er hundens familie.

Vær en positiv forelder og omsorgsperson.

Uteaktivitet som ikke krever «tur» – lag et beriket miljø selv, eller oppsøk et nytt sted som stimulerer hundens sanser

Et beriket miljø er rett og slett et miljø tilført ting. Så lenge det ikke er giftig for hunder, eller kan skade dem på noen måte – kan nær sagt hva som helst brukes.Stimulere hundens sanser

Hensikten med å lage et beriket miljø er å la hunden få bruke sansene sine, i et tempo som hunden velger selv. Hunden kan være i bånd, eller løs hvis området er gjerdet inn (eller dere er inne). Men vær alltid tilstede og hold øye med hunden.

La gjerne hunden få undersøke/oppleve ting som stimulerer alle sansene:

  • synet
  • smakssansen (surt, søtt, bittert)
  • luktesansen
  • hørsel
  • følesans/berøring/posisjon i rommet (trykk, berøring, hurtigheten, vibrasjon + temperaturfølsomhet kulde/varme)

Sansene er på linje med menneskets, men det er stor forskjell i kapasiteten for den enkelte sans. Mennesket har for eksempel mye bedre smakssans enn hunden – mens hunden lukter vesentlig bedre enn oss.

En ung hund trenger selvtillit. Å lukte, smake, undersøke nye ting – å tørre, og å mestre – det bygger selvtillit.

Legg frem ting som tåler å bli snust, smakt, balansert  og tråkket på. La hunden få bruke hodet og alle sansene ved å undersøke tingene i ro og mak. Gamle klær, en hanske, en presenning, en plastbeholder fylt med singel og som rasler når den blir flyttet på, pinner, kongler, mm.

Når hunden har fått nok (eller er stresset, eller sliten)  vil den bli rastløs og ikke greie konsentrere seg lenger. La hunden få bestemme varigheten. Å få lov til å velge bygger også selvtillit.

hundekurs-24-25-10-15-028
Her lukter Lissie (blanding av bordercollie, pitbull, og engelsk staff) på vann tilsatt bittelitt smak. Dypp for eksempel en tepose med urter oppi en liten stund, litt saft – eller noe som er nytt for hunden. Hunder har veldig god luktesans, og syntes dette er spennende.

hundekurs 24-25.10.15 059
Nova (golden retriever) undersøker en leke laget av tekstil. Kanskje er det lukten som gjør den spennende, utseendet – eller hva?

hundekurs 24-25.10.15 007
Alesso (schæfer) undersøker et skinn – det kan både luktes, smakes – og tråkkes (føles) på.

hundekurs 24-25.10.15 024
Lissie sjekker en gammel vannflaske. For hunden kan den være spennende både å se og å lukte på. Flyttes på kan den også. Fylt med noen kongler vil den lage lyd i tillegg.

Visste du at hunder er delvis fargeblinde?

Hunder ser ikke fargene rødt, oransje, eller gult. En rød ting som ikke lukter noe vil dermed ikke være lett for hunden å få øye på.

Sett opp en liste over steder hunden kan få være med og undersøke fritt

Å undersøke inne i garasjen, hjemme eller hos andre, er spennende. Eller hva med å la hunden få undersøke andres hage i fred og ro?

Man kan også oppsøke steder etter at andre er gått hjem, og la hunden utforske der (utenfor en butikk, eller andre steder hvor det har vært mange mennesker).

Sett opp en plan over steder hunden kan få være med og utforske.

Mange hunder har liten utholdenhet – og greier ikke konsentrere seg lenge av gangen. Vær tålmodig, bygg opp hundens selvtillit over tid. Gi hunden valgmuligheter som bygger selvtillit, og dermed også trygghet.

 

Barn og hund – trygg omgang

Barn er som regel glad i hunder. Og barn og hund kan fungere strålende sammen. Men vi må lære barnet å forstå, og ta hensyn, til hunden.

Barnet har et impulsivt kroppsspråk som ikke hunden skjønner, og dette kan fremkalle forsvarsreaksjoner hos hunden. Hunden kan dermed føle seg truet, og uhell kan skje.

Så uansett hvor snill og tålmodig hunden er – ikke la hund og små barn være sammen uten oppsyn.Ta vekk muligheten – unngå at situasjoner oppstår

Situasjoner kan raskt oppstå når barn og hund er sammen, fordi barn er impulsive og raske – og dessuten ikke greier å lese hundens kroppsspråk. Derfor bør ikke små barn være alene med hund.

Det er også vesentlig å huske at hvis hunder viser aggressiv adferd overfor barn, så kan det godt skyldes feil (eller ingen) oppdragelse:

«Ingen hund blir født som ideell barnehund, men alle hunder kan lære seg å like barn. Om hunden blir en kjærlig kamerat for barnet avhenger ikke så mye av rasen, men at den er vant til å omgås barn fra den er liten og at hunden i oppveksten ikke har hatt dårlige erfaringer med barn….. En hund som stadig må finne seg i alt mulig blir ikke barnekjær.»

Kilde: Barn og hund, gleder og utfordringer, av Dagmar Cutka (Pegasus forlag, 2010)

drar-i-ansiktet

no_1

 

 

 

 

 

Her er en situasjon som kan oppstå når barn leker med hund: Barn skjønner ikke intuitivt at hunden kanskje får vondt av å bli dratt i munnen på denne måten. På et punkt får hunden nok, blir desperat etter å komme ut av situasjonen – og biter. Resultatet kan være katastrofalt for hunden: bli straffet for en naturlig reaksjon (hvis vi blir plaget så slår vi fra oss når vi blir desperate nok), gitt bort/ omplassert, eller i verste bli avlivet – med den begrunnelse at «hunden var aggressiv mot barn».

Vi har alle et ansvar for å påse at slike situasjoner ikke oppstår.

 

Barnet trenger å vite hvordan oppføre seg når hunder er i nærheten – noen enkle tips

Hunden bruker i all hovedsak kroppsspråk i sin kommunikasjon. Men hva er det hunden ønsker å fortelle? Lær gjerne barnet hundens signaler:

  • Hunden logrer, men det er ikke sikkert det er av glede. Hunden kan også logre når den føler seg truet, eller er redd. Da vil hunden logre med korte og rykkende bevegelser og en anspent og stiv kroppsholdning. Når den gjør det så trenger hunden mer avstand, eller at noen fjerner det som stresser hunden.
  • Hunden tror at barnet vil leke. Barnet vil kanskje bort, men hunden misforstår: Hvis barnet blir redd for hunden og løper sin vei, så kan hunden misforstå og tro at barnet vil leke – og dermed løpe etter barnet. Lær gjerne barnet å være rolig rundt hunder, og å gå istedet for å løpe.
  • Hunder kan bli redde når barn løper rett mot dem mens de stirrer. Hunden kan tolke dette som at barnet er farlig og vil sloss med den. Fortell barnet at det skal gå rolig mot hunden, og aller helst ikke rett mot den.
  • Barn som krangler kan ha ukontrollert kroppsspråk og snakke høyt. Dette kan gjøre en hund usikker. Lær barn å snakke lavt og vennlig rundt hunder – hunder har veldig god hørsel, og kan bli stresset av høye lyder.
  • Sparke ball, kaste ting, og leke andre voldsomme leker UTEN hundenHunden kan fort bli veldig ivrig hvis leken blir litt voldsom, og da kan noen bli skadet. Lek heller et stykke unna hunden.

Signaler som kan tyde på at det begynner å bli for mye for hunden

Hvis det blir litt vel mye mas og lek, kan hunden kommunisere dette på flere måter. Når den gjør det betyr det at hunden trenger hjelp for å komme seg ut av (bort fra) situasjonen. Les mer om disse signalene her.

 

barn sitter på hund
Dette ser kanskje greit ut, men er ikke det. Hunder kan være veldig tålmodige, før det plutselig er nok. Hunden kan ikke snakke til barnet fra der den ligger, og be barnet flytte seg. Mest sannsynlig får hunden på et tidspunkt nok, i form av at det blir vondt å ha barnet der, hunden føler seg fanget, eller den bare vil opp. Det er ikke godt å vite om hunden bare vil reise seg, eller om den vil knurre og reise seg, eller om den vil knurre, bite og så reise seg. Spretter hunden opp kan også barnet falle og slå seg, eller bare bli redd. Ikke utsett hverken barn, eller hund for den risikoen – unngå heller at situasjonen oppstår. Ikke la barn klatre på hunder.

  no_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

barn og baby
Hunden snur hodet til siden og forteller dermed at dette liker den ikke. Hjelp hunden ut av situasjonen.

barn klapper hund truende
Hunden ser svakt til siden, og er ikke komfortabel i situasjonen. Mange hunder misliker når man sitter tett inntil og lener seg mot/over dem. Hjelp hunden ut av situasjonen – gi den avstand.

no_1

 

 

 

no_1

 

 

 

Sea Dog Play Beach Boy
Her jobber barn og hund sammen. Det er litt avstand mellom dem, barnet lener seg ikke over hunden – som er komfortabel, ivrig og glad. En slik situasjon er god, og bygger positive bånd.

 

 

ok_1

 Lær gjerne barnet disse enkle reglene – og praktisere dem gjerne selv også…

  • Hils på fremmede hunder først ETTER at du har spurt eier om det er greit.
  • La hunden få lukte på deg FØR du hilser på den.
  • Kos gjerne med hunden, men forsiktig og vennlig. Og la hunden få bestemme når – og hvor lenge.
  • Når hunden kommer løpende mot deg kan du snu siden til – fordi dette forteller hunden at du er snill.
  • Oppføre deg rolig rundt en hund. Når man løper fra en hund kan den tolke dette som om man vil leke – og springe etter deg.
  • La hunden få spise i fred – barnet kan heller få observere på litt avstand.
  • Gå i en bue rundt en hund som er i bånd, eller er bundet – men ikke gå bort til den. En hund som er bundet har ingen steder å gå, og kan føle seg trengt opp i et hjørne – bli redd, og kanskje bite.
  • Når hunden sover så trenger den ro, og skal ikke forstyrres. Ikke snakke til hunden før den våkner av seg selv.

 

Knurring og biting er hundens siste utvei – og kommer først når kommunikasjon via kroppsspråk ikke virker

Hunder kommuniserer mye gjennom kroppsspråk. Når mennesket ikke forstår denne kommunikasjonen og dermed ikke reagerer på den, må hunden bli mer tydelig for å bli hørt. Den tyr da til bjeffing, knurring, og kan også bite.

Når hunden tyr til aggresjon sier den «jeg ønsker at den/det jeg er redd for skal gå bort/fjerne seg».

Hvis hunden knurrer eller viser tenner mot barnet, så ikke kjeft – men gå rolig mellom og ta barnet bort.

«Ikke nekt hunden å knurre. Hvis du straffer den for å knurre risikerer du senere at den ikke gir flere advarsler, men biter når den føler seg truet. Hold øye med barn og hund og grip inn før hunden føler seg truet til å gi kraftigere signaler.»

Kilde: Barn og hund, gleder og utfordringer, av Dagmar Cutka (Pegasus forlag, 2010)

Vi har alle et ansvar for å sørge for at hunden ikke blir så stresset at den behøver å ty til aggressjon overfor barn, eller noe annet vesen. Hvis aggresjon oppstår har vi allerede gjort noe feil.

 

 

Hva gjør jeg hvis hunden drar i båndet?

Det er helt naturlig for hunder å dra i båndet, og det er flere grunner til dette. En av grunnene er at hunder som regel har et raskere tempo enn mennesket, og det resulterer gjerne i at hunden trekker. Så når trekkingen først er utløst, blir trekkingen forsterket ved at eier beveger seg forover.

Hunden fortsetter altså å trekke fordi det virker!

(Obs! Forsikre likevel alltid at hunden ikke trekker fordi den har vondt noe sted.)

En ytterligere årsak som har vært foreslått som årsak til at hunder trekker i båndet til de nesten kveler seg selv, er noe som kalles en opposisjonsrefleks. I det samme som de føler presset mot halsen eller brystpartiet, lener de seg automatisk mot det. Når opposisjonsrefleksen forsterkes gjennom avl gir det hunder som huskyer og malamuter som virkelig nyter å trekke.»

Kilde: Kulturkollisjonen mellom hund og mennneske (The Culture Clash), av Jean Donaldson (Canis forlag, 2017) Begynn å trene fra dag én

Hunder lærer raskt at det virker å trekke, så det er viktig å øve på antitrekking helt fra starten – og ikke vente til hunden har vennet seg til å trekke. Selvsagt er det mulig å øve også etter at hunden har vennet seg til å trekke, men det tar lengre tid.

Slik kan man lære hunden å gå tur uten å trekke i båndet

Kort oppsummert er oppskriften slik:

  1. Hver eneste gang hunden strammer båndet – så stopp rolig opp slik at hunden ikke kommer videre fremover.
  2. Når hunden slakker båndet går du rolig videre.

Oppskriften er enkel, men kan ta tid. Så vær tålmodig! Det har ingen hensikt å bruke munn/kjefte, nykke i båndet hvis man blir irritert osv. Vær rolig, og konsekvent. Hunder lærer fort at en adferd virker – så det er helt avgjørende at man ikke faller tilbake til gamle uvaner – men fortsetter helt til det gir ønsket resultat.

Hunder tenker og reagerer annerledes enn oss, og derfor kan konsekvensene bli helt annerledes….Hunder lærer at hvis den drar nok så kommer den dit den ønsker. Med ander ord: vi følger ikke etter når hunden drar! Vi stopper.

Kilde: Hva gjør jeg når hunden drar i båndet? av Turid Rugaas (Canis Forlag, 2008)

Hvis hunden faller tilbake til gamle uvaner, så er det fordi den likevel ikke har lært øvelsen – og ikke fordi den er egen, eller grinete. Løsningen er å trene mer – være tålmodig, konsekvent og vennlig.

Venn deg (og hunden) til at båndet alltid er slakt når dere går

Det er en god vane å alltid ha slakt bånd. Når man står stille, så ha båndet slakt da også. Båndet skal «smile» hele tiden.

DSC03996
Hunden har slakt bånd, og god bevegelsesfrihet – det er ingen drag i båndet.

Kanskje drar du ubevisst i båndet? Forsøk å være konsekvent. Og husk å ha med en stor mengde tålmodighet. Det vil gi resultater til slutt.

Lengde på båndet

Det er ikke enkelt å ha slakt bånd hvis båndet er for kort. Er båndet under to meter så vil det sannsynligvis være stramt hele tiden – og hunden får aldri følelsen av at båndet ikke strammer. Båndet bør derfor være minst 2.5 meter langt. Skal man gå litt lenger enn bare rundt kvartalet, så er min opplevelse at 4 meter er en hensiktsmessig lengde.

Skal man gå spor i naturen er det praktisk med et langt bånd som glir gjennom buskas uten å sette seg fast – en såkalt langline på 10 meter.

Gi hunden plass (ikke trekk hunden inn til deg)

Hunder trenger litt bevegelsesrom. Trekker man hunden inntil seg når man går tur, og kanskje særlig når man møter noe (eller noen) man ikke vil hunden skal hilse på, så blir hunden låst i situasjonen – den blir fratatt muligheten til å bevege seg. Dette kan faktisk gjøre huden nervøs, eller urolig.

Hunder trenger littegrann bevegelsesrom. Ha båndet slakt, selv når den går ved siden av deg.

hundetrening i kongsberg 27.10.15 016
Her er hunden nære eier, men båndet er slakt (det «smiler») og hunden har bevegelsesrom.

Flexiline – en latent filetkniv

En flexiline vil alltid gi et drag i båndet når det ikke er i låst posisjon.

Det har skjedd mange ulykker ved bruk av flexiline. Når den runde tynne snoren er stram, blir den meget skarp. Jeg har sett folk få brennmerker og sår på bena, etter å ha blitt viklet inn i et flexibånd. Det har også hendt at flexiline har gjort stygg skade, og nærmest skåret av hud på lik linje med en filetkniv – både på hund og menneske. Jeg er derfor ikke tilhenger av å bruke flexiline.

Skal man likevel bruke Flexiline, så bruk det sammen med sele, ikke halsbånd. Ved bråstopp kan halsbånd og flexiline gi nakkeslengskade, mens selen er anatomisk og ikke vil kunne gi nakkeskade på den måten.

Les mer om bruk av sele, og hvorfor sele er bedre enn halsbånd: Drar hunden din i båndet? Bruk sele!

Drar hunden din i båndet? Bruk sele!

Hos hunder består bløtvevet i halsregionen av akkurat det samme som hos oss. Så da kan man jo selv teste ut hvor vondt det er å få press mot strupehodet, og oppover mot haken.

For mennesker vet man at én whiplash-skade kan medføre langtidssmerte og ubotelig skade.

Vær også oppmerksom på at hunden kan dra i båndet fordi den har smerter. Utelukk aldri at adferd skyldes smerte, eller sykdom.Ved bruk av halsbånd skal det veldig lite til for å skade hunden

Det er lett å tenke at «hunden trekker nesten ikke, så jeg trenger ikke bruke sele» – eller at «halsbånd gjør ikke skade, hunden min trekker jo nesten aldri».

Faktum er at det skal så veldig lite til. Hvis hunden får øye på noe veldig spennende (et ekorn, eller en katt kanskje),  så kan det være tilstrekkelig til at hunden løper ut og båndet strammes.

 

Derfor kan det være skadelig å bruke halsbånd – plager som kan oppstå

Hunders anatomi er veldig lik vår, og et halsbånd kan skade vitale organer i nakken og gi smerter og ubehag – akkurat som en nakkesleng for mennesker.

Noen plager som kan oppstå når halsbåndet strammes rundt halsen er:

  • Nakkeproblemer og hodepine: En av nervene i halsen styrer muskelen som går ned mot bryst og forben. Blir denne muskelen hard, kan det føre til nakkeproblemer og hodepine.
  • Hoste, spiseproblemer, stress: En annen nerve i halsen har med impulser til svelg, strupe, hjerte, magesekk, lunger, lever, bukspyttkjertel og tarmer. Når denne blir klemt kan det gi irritasjon i svelg, endret hjertefrekvens, økt allment stressnivå.
  • Synsutfordringer: Trykket i øynene øker ved trykk mot halsen. Dette kan føre til synsproblemer, og i ytterste konsekvens blindhet. Mest utsatt er hunder som allerede har synsproblemer, eller allerede øyeopererte individer.
  • Agressivitet: Hunden kan få surstoffmangel når blodårer i halsen blir klemt sammen. Dette kan føre til hodepine – som igjen kan føre til økt stressnivå. Dette kan gi utslag ved at hunden blir sliten, irritert, og i verste fall også aggressiv.

Bulldog som drar i båndet
Halsbåndet presser på hals, og kan skade nerver og vitale organer – ref. ovenfor.

 

no_1

hundekurs 24-25.10.15 056
Ved bruk av sele er båndet festet i en krok på ryggen, og det blir overhodet ingen press på nakke, eller hals.

 

ok_1

Hvordan finne riktig sele til hunden?

Ingen hunder er like, derfor er det ikke mulig å anbefale en sele til alle hunder. Imidlertid vil en sele med H-form eller Y-form være behagelig for alle hunder. Dette fordi disse har en rem mellom forbena, som hindrer selen i å gli opp mot halsen. H-selen har lengre halsstykke, og dermed sikrer man tilstrekkelig avstand mellom rem og albue.

Noen hunder har en anatomi som gjør at ingen av disse to typen sele passer (f.eks. hvis hunden har spiss brystkasse). Spør i butikken, og forsøk ulike typer sele. Jeg forhastet meg en gang, og kom hjem med en sele som satt for stramt og dermed gnagde bak albuene. Sele er dyrt, så det kan lønne seg å prøve ut sele helt til man er sikker på at selen virkelig passer godt til hunden.

harness_haqihana
En sele som sitter korrekt gir hunden god og fri bevegelighet, er behagelig – og gir ikke skader.

to-hunder-med-sele-sittende
Haquihana-selen har en god og funksjonell passform.

 

Tips til hvordan finne rett sele:

Veiledning fins på bl.a. Youtube her: About harnesses